Privacybeleid

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Zingen Bij Jan aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Zingen Bij Jan is statutair gevestigd aan de Heiakker 2, 4845ET te Wagenberg, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer PM. Zingen Bij Jan is per e-mail te bereiken via ikwil@zingenbijjan.com en telefonisch via 06 – 230 369 74.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Zingen Bij Jan omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Zingen Bij Jan aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zingen Bij Jan behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 31/8/2020. 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contact en het kunnen verlenen van de gevraagde dienst. Bij het formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn NAW-gegevens en telefoongegevens. Via het formulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig voor het onderhouden van contact, maar kan ook worden gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. Daarnaast worden nog uw bankgegevens opgeslagen en wordt beeldmateriaal van u verzameld wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven en klant wil worden. De persoonsgegevens worden opgeslagen zolang u klant bent.

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: toestemming van de klant/bezoeker, het verwerken is noodzakelijk om aan de wettelijke verplichting die op het bedrijf rusten te voldoen en het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het gerechtvaardigd belang.

Cookies  
Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt.

Privacy wetgeving en Analytics
Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld
Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Zingen Bij Jan en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Zingen bij Jan heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Zingen Bij Jan geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Zingen Bij Jan een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van zingenbijjan.com te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig. 

Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Zingen Bij Jan) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Doorgifte aan bewerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Zingen Bij Jan zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Zingen Bij Jan.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Zingen Bij Jan op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
Zingen Bij Jan heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan ikwil@zingenbijjan.com

Indien u een klacht wil indienen over Zingen Bij Jan met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

Review

"Ik heb in een paar lessen bij Jan al geleerd hoe ik voor bepaalde liedjes en doelen kan opwarmen en comfortabeler word in mijn zingen. Jan is casual en professioneel, met een oprechte interesse in het ondersteunen van leerlingen."

- Sophie

Review

"Ik heb in een paar lessen bij Jan al geleerd hoe ik voor bepaalde liedjes en doelen kan opwarmen en comfortabeler word in mijn zingen. Jan is casual en professioneel, met een oprechte interesse in het ondersteunen van leerlingen."

Sophie

Stuur een bericht!

Zingen bij Jan

Heiakker 2
4845 ET Wagenberg
T: +31(0) 6 2303 6974
M: ikwil@zingenbijjan.com

KVK nummer: 80190707

Volg ons!